Gwarancja

Warunki Gwarancji na Meble

— Firma A&K Studio Mebli udziela 24-miesięcznej gwarancji na swoje meble.
— Gwarancja obejmuje wady technologiczne ujawnione podczas użytkowania mebli, w tym:
   ● odbarwienia, łuszczenia się powierzchni, rozwarstwianie, wypaczenia, odkształcania, pęknięcia materiałów
   ● wadliwe działanie systemów zawiasów, szuflad, podnośników, koszy cargo, torów jezdnych itp., nie wynikające z niewłaściwego użytkowania mebli
i urządzeń.
— Gwarancji nie podlegają wady będące skutkiem niewłaściwego użytkowania mebli oraz wynikłe na skutek negatywnych czynników zewnętrznych, w tym:
   ● uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, otarcia itp.),
   ● długotrwały kontakt z wodą, zalanie,
   ● nieodpowiednia temperatura pomieszczenia (poniżej +15˚C, powyżej +30˚C),
   ● niewłaściwa konserwacja (np. użycie silnych środków chemicznych lub preparatów czyszczących niezgodnie z ich przeznaczeniem),
   ● brak konserwacji (trwałe zabrudzenia),
   ● bezpośrednie zetknięcie z ogniem lub kontakt z silnie rozgrzanym przedmiotem,
   ● nadmierne przeciążenia,
   ● inne użytkowanie mebli niezgodnie z ich przeznaczeniem.
— Roszczeniom reklamacyjnym nie podlegają również:
   ● proste czynności, które użytkownik może wykonać we własnym zakresie np. wymiana żarówki, regulacja zawiasów, dokręcenie poluzowanej śruby, usunięcie zabrudzeń itp.,
   ● właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów, np. w przypadku drewna lub okleiny naturalnej: usłojenie, zróżnicowana struktura, naturalne przebarwienia,
   ● niewielkie rozbieżności kolorystyczne w stosunku do prezentowanych prototypów,
   ● usterki nieistotne dla użytkowania mebli i niewidoczne po ich montażu.
— Firma A&K Studio Mebli jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej telefonicznego zgłoszenia. Załatwienie reklamacji nastąpi w sposób i w terminie uzgodnionym przez obie strony.